VIITED

VIITED

Haridus- ja Teadusministeerium – http://www.hm.ee/

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed – http://www.meis.ee/

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus – http://www.ekk.edu.ee/

Õpetajate leht - http://www.opleht.ee/ 

Haridus - /http://haridus.opleht.ee

TEA kirjastus - http://www.tea.ee

Koolielu - http://www.koolielu.ee

Riigi Teataja - https://www.riigiteataja.ee

Ajakiri Lasteaed - http://www.hot.ee/ajakirilasteaed/

Eesti Emakeeleõpetajate Selts - http://www.eeselts.ee/www/v1/?EES

Kutsekeel - http://www.kutsekeel.ee/

Õppekava portaal - http://www.oppekava.ee

INNOVE - http://www.innove.ee

 

 

 

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018