Liidu tegevused 2015-2017

Tegevusaruanne

2015. a tegevused

1. Osalemine konkursil „Uuenenud riiklike õppekavade rakendumise toetamine. (jaanuar)

2. Osalemine uuringu tutvustusel  „Täienduskoolituse vajadus“ Tartu. (jaanuar)

3. Osalemine raadiosaates: „Riik parandab eesti keele õpetamist vene emakeelega noortele“. (jaanuar)

3. Osalemine Pedagoogide Ühenduste Ülesel Koostööpäeval „PÜÜK“ „Andekas laps“ (märts)

4. Osalemine koolitusel: „ Õpetaja on loov“ Loovhariduse Ühendus (märts)

5. Osalemine HTMi teabepäeval. (aprill)

6. Osalemine TÜ õpetajahariduse hindamisel. (aprill)

7. Üldkoosoleku  ja korduskoosoleku läbiviimine Jõhvis ( aastaaruande kinnitamine ). ( mai-juuni)

8. Osalemine MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja aastakoosolekul Tartus. (mai)

9. Osalemine EVÕLi aastakoosolekul. (juuni)

10. EKTKÕLi suvekooli korraldamine (juuli)

11. Osalemine konverentsil: „Piirideta eesti keele õpe“ (oktoober)

12. Osalemine Waldorfpedagoogika seminaril. Tallinn (oktoober)

13. Osalemine EVÕLi sügiskonverentsil „Digiajastu võõrkeeleõpetus ja –õpetaja“ Tartu (november)

14. Osalemine koolitusel „LGBT koolis ja hariduses" (november)

15. Osalemine konverentsil „Loov- ja uurimistööde kaudu huvitava koolini.“ (detsember)


 

2016. a tegevused

1. Nutiseadmete kasutamine võõrkeeleõppes. (jaanuar)

2. Nutiseadmete kasutamine võõrkeeleõppes. (veebruar)

3. Õpetajate Ühenduste õppepäev. (märts)

3. Osalemine EVÕLi aastakoosolekul“ (märts)

4. Osalemine õppepäeval: „ Lõiming õppes, võimaluste paljusus“  (aprill)

5. Osalemine HTMi teabepäeval. (aprill)

6. Osalemine MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja aastakoosolekul Rakveres. (juuni)

7. Osalemine „Rahatarkuse koolitusel“ (juuni)

8. Osalemine EVÕLi aastakoosolekul. (juuni)

9. Osalemine koolitusel IDEE 45. (oktoober)

10. Osalemine EVÕLi sügiskonverentsil. (november)

11. Osalemine EVÕLi juhatuse koosolekul. (november)

12. Osalemine koolitusel Tartus „Ajalooline ülevaade eesti keelest ja kultuurist“. (november)

13. Osalemine Koostöökoja koosolekul. (detsember)

 

2017. a tegevused

1.  Osalemine INNOVE aineühenduste  seminaril. (veebruar)

2.  Osalemine Õpetajate Ühenduste oostöökoja koolitusel „Tänapäevane õppimine ja õpetamine” (jaanuar)

3. EKTKÕLi kodulehe korrastamine (jaanuar-veebruar)

4. Osalemine Õpetajate Ühenduste Koostöökoja mõttekojas (veebruar)

5. Kohtumine INNOVES õppevara ning digipädevuse teadlikkuse tõstmiseks. (veebruar)

6. Osalemine TTÜ Virumaa Kolledži ning EVÕLi  ühisseminaril: „ Venekeelse kooli lõpetajate toimetulek ülikoolis ja tööelus (märts)

7. Osalemine Huvitava Kooli vebinaril:”Kuidas kogukonda  kaasates õppekava arendada?” (märts)

8. Osalemine Õpetajate Ühenduste Koostöökoja ja Rahandusministeeriumi ühiskoolitusel „Rahatarkuse koolitus” (märts)

9. Kohtumine Kultuuriministeeriumi „Keele majade” projektijuhi Olga Sõtnikuga (märts)

10.  Osalemine ainemoderaatorite- õppevara ekspertide seminaril (aprill)

11.  Osalemine LAK õppe päeval. (aprill)

12. Kirjastuse „Koolibri” õppekomplekti retsenseerimine (aprill)

13.  Osalemine Huvitava Kooli seminaril „Parimate praktikate päeval” (aprill)

14. Osalemine riigihankes: ”Digitaalse õppevara portaalis „E-koolikott olevate materjalide retsenseerimine” (mai-juuni)

15. Osalemine EVÕLi aastakoosolekul. (juuni)

16. Osalemine Õpetajate Ühenduste Koostöökoja üldkoosolekul (juuni)

17.  Osalemine INNOVE seminaril e-koolikotis olevate materjalide retsenseerimine (juuni)

18.  Õppevara teemalise toetuse taotlemine (juuli)

19.  Digitaalse õppematerjali retsenseerimine e-koolikotis (juuli-detsember)

20. Haridusühenduste suveseminar „Kohalolek ja mõju” (august)

21. Osalemine  TTÜ Virumaa Kolledži korraldatud seminaril:”Tõhusad ja mängulised keeleõppe meetodid. ”( august)

22. Osalemine EVÕLi sügiskonverentsil. (oktoober)

23. Osalemine e-koolikoti ekspertide-praktilisel koolitusel (detsember)

24.  Toetuse avaldamine Õpetajate Liidule kaasava hariduse küsimustes.(detsember)

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018