Saateks

SAATEKS

Käesolev kogumik on riigikeeleõpetajate aruandekogumik, mille eesmärgiks on tutvustada erinevate piirkondade riigikeeleõpetajate töid ja tegemisi. Kogumik on Haridusministeeriumi, Briti Nõukogu ning Põhjamaade, Suurbritannia ja ÜRO Arenguprogrammi ühisprojekti “Eesti keele kui teise keele õpetajate regionaalne täiendkoolituse võrgustik” kolmas väljaanne.

Kogumik koosneb kolmest osast. Esimeses osas on riigikeeleõpetajate ülevaated oma kolme aasta tööst. Nii nagu olid riigikeeleõpetajad erinevad inimesed, on erinevad ka nende ülevaated.

Teises osas tutvustatakse riigikeeleõpetajate baasil moodustatud täiendkoolituse võrgustikku. Tutvustatakse võrgustiku liikmeid, keskusi, ja antakse ka ülevaade keskuses olemasolevatest õppe- ja metoodilistest materjalidest.

Kolmandasse ossa on koondatud võrgustiku liikmete artiklid erinevatel teemadel. Anne Luts ja Diana Joassoone tutvustavad õpetajate koostöömudelit, Elle Sõrmus käsitleb teemat kuidas küsimusi esitada, Izabella Riitsaar arutleb koduülesande olulisuse üle, Ene Petersoni artikkel on üliõpilaste koolipraktikast, Tiina Kihulane pakub huvitavaid võimalusi arvuti kasutamiseks eesti keele tunnis ning Urve Karring ja Asta Martõnjak keskenduvad klassivälistele üritustele.

Loodan, et kogumik annab hea ülevaate riigikeeleõpetajatest minevikus ja olevikus ning õpetajad leiavad siit endale kasulikku informatsiooni.

Toimetaja

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018