04.12.2010 VÕÕRKEELEÕPETAJA JA -ÕPETUS MUUTUSTE TUULES

VÕÕRKEELEÕPETAJA JA -ÕPETUS MUUTUSTE TUULES

Laupäeval, 4. detsembril 2010  toimub Tallinna Ülikooli  Tallinna saalis (Uus-Sadama 5) konverents               

Me elame muutuste ajastul. Muutused ühiskonnas on kaasa toonud  muutusi nii hariduskorralduses kui ka võõrkeeleõpetuses: uuendatud riiklike õppe-ja ainekavade rakendamine alates 2010. aastast,  Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemte kasutuselevõtt, Euroopa keelemapi Eesti versiooni väljatöötamine ja rakendamine, keeleõppe erinevate vormide ja metoodika rakendamine (keelekümblus, lõimitud aine- ja keeleõpe), innovatiivsete õppematerjalide, uute tehnoloogiate   ja metoodiliste võtete kasutamine keeletundides. Õpetajatena peaksime end kursis hoidma muutustega, omandama uusi teadmisi ja praktilisi kogemusi, aga samas ka oma  kogemusi jagama.

KONVERENTSI  EESMÄRK ON:

  • muudatusi toetava positiivse kogemuse jagamine;
  • uute võimaluste ja lahenduste otsimine keeleõpetuse ja -õppe probleemsetele küsimustele;
  • keeleõpetajate võrgustike ja võõrkeeleõpetajate vaheliste koostöövõimaluste tutvustamine.

KONVERENTSI  TEEMAD:

  • õpetajate võrgustike roll haridusmaastikul ja õpetaja arengus;
  • võõrkeeleõpetaja rollid ja toimetulek muutuste tuules;
  • väikeste keelte õpetamine Eestis;
  • kaasaegsed suunad/õppetegevused keeleõpetuses;
  • keeleõppe motiveerivad aspektid: innovatiivsed õppemeetodid ja -vahendid;
  • ainetevahelise ja ainesisese lõimingu võimalused;
  • Euroopa keelemapi rakendamise kogemus: rõõmud ja mured.

Konverentsi töökeel on eesti keel. Plenaaresinejateks on Leedu Võõrkeeleõpetajate Assotsiatsiooni president Egle Sleinotiene (ettekanne on inglise keeles). Muudatuste tagamaid võõrkeeleõpetuses selgitavad oma ala spetsialistid. Konverentsi ettekannete sessioonidel jagavad oma kogemusi  tegevõpetajad.

Konverentsi toetab  Haridus - ja Teadusministeerium. Konverentsi korraldamisele ja läbiviimisele on kaasa aidanud Tallinna Ülikool.

ETTEKANDE REGISTREERIMINE

 

Ettekande registreerimiseks   palume täita vormikohane registreerimistaotlus  (vt Ettekande registreerimistaotlus).

Registreerimistaotluse palume saata e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  hiljemalt 15. oktoobriks 2010. 

Konverentsi ettekanded valitakse välja 25. oktoobriks 2010 ja sellekohane teade saadetakse kõigile taotluse esitajatele.

Teeside esitamise tähtaeg on 10. november 2010.

Konverentsil esinejad ei pea tasuma osalemistasu.

 

OSALEJATE REGISTREERIMINE

 

Konverentsi osalejate registreerimine algab oktoobri lõpus Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu koduleheküljel: www.voorkeelteliit.eu (valmimisel)

Registreerimise tähtaeg: 20. november 2010

 

OSAVÕTUMAKS

Konverentsist osavõtt on  50  Eesti krooni  Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu liikmetele, mitte-liikmetele 100 krooni (osavõtumaks sisaldab kohvipausi, lõunat ja konverentsi materjale).

Osavõtumaksu tasumise tähtaeg: 20. november 2010. Arvelduskonto nr 10220110734010 SEB.
Makse saaja: Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit.

Selgitusse: konverents ja osaleja  nimi.

Arve saamiseks palume pöörduda Ene Petersoni poole (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)

Konverentsi korraldustoimkond:

Ene Peterson See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  mob 53 47 38 36   

Evelin Müüripeal  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. mob  56 60 44 96

Elle Sõrmus  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  mob 56 46 31 28

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018