02.10.2008 Töö erialatekstidega

02.10.2008 KOOLITUS "TÖÖ ERIALATEKTSIDEGA"

2.oktoobril 2008 toimus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses järjekordne koolitus, mille teemaks oli „Töö erialatekstidega“. Tallinna Ülikooli õppejõud Elle Sõrmus tutvustas kutsekoolide eesti keele õpetajatele erialase teksti lihtsustamise viise. Praktilise töö käigus õpiti koostama erialatekstidele erinevaid ülesandeid, mis lihtsustaks õpilastel tekstidest arusaamist.

IVK õpetaja Signe Abel esitles oma ESF projekti „Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides“ käigus koostanud e-õppematerjale arvutiteeninduse erialale.

Koolitus oli väga hariv ning õpetajad avaldasid soovi korraldada sellele jätkukursus.

Elna Juuse,

EKTKÕLi juhatuse liige

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018