sygiskonverents 29.10.2008

EKTKÕL SÜGISKONVERENTS 29. oktoobril 2008

 

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit organiseerib 29. oktoobril 2008 sügiskonverentsi „Keeled suus-teed lahti”. Konverents toimub Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi suures saalis (Munga 18) Konverentsi eesmärk: alustada koostööd võõrkeeleõpetajate aineliitude/seltside vahel ning erinevaid aineliite-seltse kaasates jõuda võõrkeeleõpetajate katusorganisatsiooni loomiseni Eestis. Konverentsi kesksed teemad on: - Euroopa keeleõppe raamdokumendi rakendamine Eestis ja teistes maades - võõrkeeleõpetajaid koondava katusorganisatsiooni loomise eesmärgid, vajalikkus ja võimalused - õpetaja roll aineliidus/seltsis

Plenaarettekandega Through National to International Networks esineb Raija Airio , kes on FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes) Põhjamaade-Balti regiooni juhatuse liige (2008-2010). Raija Airio oli Soome Võõrkeeleõpetajate Liidu (SUKOL) president aastatel 2005-2007.

Raija Airio tutvustab oma ettekandes FIPLi (rahvusvaheline nüüdiskeelte võõrkeeleõpetajate föderatsioon) tegevust ja aitab meil selgusele jõuda Eesti võõrkeeleõpetajate katusorganisatsiooni loomise vajalikkuses. Läti ja Leedu võõrkeeleõpetajate organisatsioonid on juba ühinenud FIPLiga.

Konverentsile ootame Eestis tegutsevate võõrkeeleõpetajate aineliitude/seltside liikmeid ja kõiki neid, kes on valmis kaasa rääkima eelpool nimetatud teemadel. Konverentsile ootame vähemalt 80 osalejat. Konverentsi päevakava ja info registreerimise kohta leiate siit.

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018