05.-07.12.2007 Toimus õppereis Rootsi

05.-07.12.2007 TOIMUS ÕPPEREIS ROOTSI KUNINGRIIKI

5.-7. detsembrini kestis Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskuse poolt organiseeritud õppereis „Muukeelne laps Koolis“ Stockholmi ja Södertäljesse. Väikese grupi koosseisu kuulus mitmeid meie liidu liikmeid: Ene Peterson, Diana Joassoone, Ulvi Vilumets, Inna Beljajeva, Dina Kivi ja allakirjutanu.

Jõulueelne Stockholm võttis meid vastu sompus ilmaga, millest kumasid läbi karged kuldsed kaunistused. Võrreldes meie kohati ameerikaliku kulla-karra ülepakkumisega jättis Rootsi pealinn tunduvalt elegantsema mulje. 14 aastat kohapeal elava endise pärnaka Astrid Talumaa poolt juhitud põhjalik linnaekskursioon laseb järgmisel korral juba rahulikult omapäi suurlinnas orienteeruda – niivõrd selgeks sai linna keskosa. Jalutuskäik õhtuses tuledesäras vanalinnas keset turistide voolu vaid süvendas arusaamist, et oleme jõudnud Põhjala kultuurimekasse.

Külastasime kaht põhikooli, milles õpib väga palju pagulasi maailma erinevatest riikidest. Kuulsime - nägime, kuidas muukeelset õpilast Rootsi ühiskonda sulandatakse, austades sealjuures tema emakeelt, kultuuri ja usulisi tõekspidamisi. Võisime oma silmaga veenduda, kui usinalt noored muulased riigikeelt omavahelises suhtluses kasutasid, kuna see on üks vahendeid, mille abil elus edasi jõuda. Rootsi koolisüsteem tervikuna tundub aga olevat äärmiselt õpilasesõbralik, igale lapsele püütakse läheneda individuaalselt ning temas vähem koolistressi tekitada.

Stockholmi keelekeskuse külastuse juures hämmastas eelkõige seal õpetatavate keelte arvukus. Kuna Rootsis on igal pagulasel õigus õppida nii lasteaias kui kooliaastatel 1,5 – 2 tundi nädalas oma emakeelt, on nimetatud keelekeskuse paljurahvuseline õpetajatepere vajadusel valmis õpetama 60 erinevat keelt. Enam õpitavad on araabia, kurdi ja hispaania keel. Käesoleval õppeaastal õpivad selles keelekeskuses oma emakeelt 29 rahvusest pagulaste lapsed.

Avanes võimalus osa saada ka Nobeli – gala eelsest saginast. Ekskursioonil Stockholmi raekojas võisime kaunite interjööride ja giidi asjatundliku jutu kõrvale näha kümneid lillekaunistusi meisterdavaid floriste ning kuulata ringisagivate helimeeste proovinumbrina kauneid valsihelisid.

Taolised reisid mõjuvad alati maailmapilti avardavalt. Jõuad taas tõdemusele, et maailm on märksa suurem ja mitmepalgelisem, kui oma igapäevarutus mõelda ning märgata jõuad.

Leili Sägi

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018