03.-06.07.2006 seminar Toilas

03.-06.07.2006 VENE ÕPPEKEELEGA KOOLIDE EESTI KIRJANDUSE ÕPETAJATE SEMINAR TOILAS

Töised päevad juulikuises Toilas

03.- 06. juulil 2006 korraldas Haridus- ja Teadusministeeriumi Rahvusvähemuste hariduse osakond eesotsas juhataja Cilja Laudiga Toilas vene õppekeelega koolide eesti kirjanduse õpetajate seminari.

Osavõtjaid oli 40, neist enamus Tallinna koolidest. Esindatud olid ka Narva, Kohtla- Järve, Valga, Tartu ja Pärnu.

Seminari eesmärkideks oli hetkeolukorrast ülevaate saamine, kogemuste vahetamine ning eneseharimine, mis kõik ka teoks sai.

Õpetajatele esines Cilja Laud, kes kõneles toimuvast ettevõtmisest üldse ja oma osakonna tegevusest ning plaanidest. Urve Läänemets tutvustas kuulajaile vene õppekeelega kooli õppevara. Professor Rein Veidemanni säravad loengud kirjanduse õpetamisest jätsid õpetajatele üsna palju mõtlemisruumi.

EKTKÕL-i liikmetest osalesid seminaril Maie Soll, Larissa Saltene, Christi Sepp, Ulvi Vilumets, Diana Joassoone ja Leili Sägi.

Kogemuste vahetamise korras esinesid mitmete teiste seas seminaril koolitajatena EKTKÕL-i liikmed C.Sepp („Kunst ja kirjandus. Huvitavaid aspekte kirjandusõpetajale“), D.Joassoone („Kirjanduslik film. Video kasutamise võimalused kirjandustunnis“), L.Sägi ( „Näidistund“ Eesti kirjandus““, „Praktiseeriva kirjandusõpetaja võtted - metoodilised soovitused gümnaasiumiastmes“, töötoa „Erinevaid võimalusi tööks tekstidega eesti kirjanduse tundides“ juhtimine).

Seminari lõppedes märkis kogu ürituse moderaator Merle Loodus– Adamson, et eesti kirjanduse õpetajate tarbeks on kavas välja anda metoodiline kogumik kõlanud ettekannete ning töötubades kohapeal välja töötatud õppematerjalide põhjal.

Vaatamata pingsatele seminaripäevadele jäi õpetajail aega tutvuda kauni Toila pargiga, turgutada lõppenud õppeaastast väsinud keha ja vaimu Toila Termides ning võtta ka mõni raviprotseduur.

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018