vastused gümn grammatikatestile

VASTUSED GÜMNAASIUMI GRAMMATIKATESTILE

1.

hüütakse, ei hüüta, hüüti, ei hüütud sõpru

nauditakse, ei naudita, nauditi, ei nauditud rahvalaule

pestakse, ei pesta, pesti, ei pestud särke

parandatakse, ei parandata, parandati, ei parandatud töid

ostetakse, ei osteta, osteti, ei ostetud meeneid

söödetakse, ei söödeta, söödeti, ei söödetud lapsi

püütakse, ei püüta, püüti, ei püütud kalu

kohatakse, ei kohata, kohati, ei kohatud kaaslasi

värvitakse, ei värvita, värviti, ei värvitud maju

hääldatakse, ei hääldata, hääldati, ei hääldatud sõnu

2.

kauplusi, muuseume, kontserte, võistlusi, vendi, sõpru

koeri, tuttavaid, onupoegi, täditütreid, pilte, lätlasi

3.

õnnelikke inimesi, riideid, kingi, tavalisi ülesandeid, kauneid maastikke, romantilisi luuletusi

4.

kinkida kingin kingitud

lõigata lõikan lõigatud

oodata ootan oodatud

saata saadan saadetud

mõõta mõõdan mõõdetud

osta ostan ostetud

katta katan kaetud

jätta jätan jäetud

kanda kannan kantud

tunda tunnen tuntud

teha teen tehtud

näha näen nähtud

panna panen pandud

tuua toon toodud

tõsta tõstan tõstetud

5.

Keda? Mille? Kuhu?

Mille? Kuhu? Keda? Mida?

Mida? Mille vastu?

Keda? Mida? Kus?

Mida? Mida? Keda?

6.

vanaemast, turiste, usaldust, naist, naistest

7.

-da -da

-ma -da

-ma -ma

-ma -da

-da -da

8.

professionaalne, materiaalne, psühholoog, delegatsioon, advokaat, stsenarist, rezissöör, seanss, konkurss, ressurss, intelligentne, entsüklopeedia, troopiline, tolerantne, pronks.

 

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018