Gümnaasiumi grammatikatest

GÜMNAASIUMI GRAMMATIKATEST

Leili Sägi - Pärnu Vene Gümnaasium

1. Umbisikuline tegumood, mitmuse osastav kääne

Mida tehakse? Mida ei tehta?

Mida tehti? Mida ei tehtud?

Näidis: küpsetatakse kooke, ei küpsetata kooke,

küpsetati kooke, ei küpsetata kooke

hüüdma sõbrad, nautima rahvalaulud, pesema särgid, parandama tööd, ostma meened, söötma lapsed, püüdma kalad, kohtama kaaslased, värvima majad, hääldama sõnad

NB! Iga õige lõpp annab 1 punkti – kokku 20 punkti

2. Veel mitmuse osastavat käänet

Mari ja Kaisa külastasid …

kauplused, muuseumid, kontserdid, võistlused, vennad, sõbrad ( 6 punkti)

Mari ja Kaisa nägid…

koerad, tuttavad, onupojad, täditütred, pildid, lätlased ( 6 punkti)

3. Kasutage õiget käänet

On palju / õnnelikud inimesed/

Kingsepp ei paranda /riided/, vaid /kingad/

Õppejõud andis meile /tavalised ülesanded/

Imetlesime / kaunid maastikud/

Armastan / romantilised luuletused/ ( 10 punkti)

4. Moodustage

ma-tegevusnimi da-tegevusnimi ainsuse 1. pööre tud-kesksõna

tellima tellida tellin tellitud

kinkima, lõikama, ootama, saatma, mõõtma, ostma, katma, jätma, kandma, tundma, tegema, nägema, panema, tooma, tõstma ( 15 punkti)

5. Moodustage sõnaühendeid ehk tegusõnade rektsioon

aitama, unustama, valdama, segama, põdema, jätma, imetlema, huvi tundma, käima, uskuma ( 10 punkti)

6. Avage sulud

Pean lugu oma ( vanaema).

Politseinik jälgis ( turistid).

Ära kuritarvita minu ( usaldus).

Imetlesin ( naine), kes mängis viiulit.

Mehed ei saa kunagi ( naised) aru. ( 5 punkti)

7. Kas ma- või da- infinitiiv?

Kas te saate … Kas tohib õhtul…

Ta ei lähe… Raske on…

Ta jääb alati… Mind kutsuti…

Hakkame nüüd… Nad ei oska…

Kas ma võin… Tahame… ( 10 punkti)

8. Kirjutage õigesti järgmised võõrsõnad

Pro…essionaalne, mater…aalne, psühh…l…g, delegats…oon, advo…aat, st…enarist, re…iss…r, sean…, konkur…, re…urss, int…l…igentne, ents…klopeedia, tr…piline, tol…rantne, …ronks. ( 15 punkti)

Hindamine:

87-97 p. - „5“

66- 86 p. - „4“

44- 65 p. - „3“
Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018