Liidu juhatus: Ene Peterson, Leili Sägi, Diana Joassoone

Konverentsil osalejad

Mitte-eestalste Integratsiooni Sihtasutuse juht Tanel Mätlik tänab EKTKÕLiitu

Haridusprogrammide Keskuse juhataja tänab EKTKÕL esinaist Ene Petersoni

Tänukiri Vilja Saluveerile

Tänukuri Uuve Enslingule

Tänukiri Olesja Ojamäele

Lõppsõna Ene Petersonil

Lõpetuseks kringel ja kohvi
Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018