2006 parim õpetaja

Tallinna Haridusamet kuulutab teist aastat välja Konkursi Parim eesti keele õpetaja vene õppekeelega haridusasutuses 2006. Auhinna väljaandmisega on soov tunnustada Tallinna õpetajate tööd vene õppekeelega haridusasutustes õpilastele eesti keele õpetamisel.

Parim eesti keele õpetaja vene õppekeelega haridusasutuses auhinnale võivad kandideerida vene õppekeelega Tallinna üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajad, kes õpetavad õpilastele eesti keelt või õppeainet eesti keeles. Auhinnale kandideeriva õpetaja hindamisel arvestatakse õpetaja kuni kolme aasta töö tulemusi ning õpetaja poolt esitatud kirjalikku eneseanalüüsi ja toetusi-iseloomustusi. Auhinna saajad otsustab Tallinna Haridusameti poolt moodustatav komisjon, mille koosseisu kuuluvad haridusasutuste esindajad ja vastava valdkonna spetsialistid. Komisjonil on õigus anda välja eripreemiaid.

Kandideerimiseks tuleb esitada dokumendid (avaldus, elulookirjeldus, ja eneseanalüüs) Tallinna Haridusametile 30. aprilliks. Auhinna võitjad kuulutatakse välja õppeaasta lõpus.

http://www.haridus.ee/et/haridusamet/uudised?news_id=867

 

 

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018