tagasiside
innove
tagasiside

 

 

Merle Taggu, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse liige

 

 

   Juulikuu viimase nädala alguses kogunesid Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu kõige tegusamad liikmed Lääne-Virumaale Sagadi mõisa, et pidada järjekordset suvekooli. Ees ootas kaks päikselist suvepäeva täis aktiivset tööd ning seda 18.sajandist pärit   uhkes mõisakompleksis. Suvekooli, mille egiidiks oli „Innovaatiline õpetaja õpib ja loob“, toimumist toetas ESF programmi "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" raames korraldatud pedagoogide võrgustike arendamise "Uuenenud riiklike õppekavade rakendumise toetamise" konkursilt saadud osaline rahastus. Suvekooli olid oodatud nii üldhariduskoolide ja kutsekoolide eesti keele kui teise keele õpetajad kui ka eesti keelt teise keelena õpetavad lasteaiaõpetajad.

  

Suvekool algas kauni Sagadi mõisakompleksiga tutvumisest. Sagadi mõisat peetakse kõige  mõisalikumaks mõisaks Eestis. Seda tõdesime ka meie, kui nägime mõisa härrastemaja ajastutruud interjööri, kauneid laemaale, ainulaadset jahisaali, saksapärase korrastusega roosa-valgeid kõrvalhooneid ning magusalt lõhnavat roosiaeda. Edasi viis meie ringkäik metsamuuseumi, mis on end sisse seadnud endises ait-tõllakuuris. Tutvusime metsamuuseumi   esimesel korrusel üles seatud põneva näitusega Eestimaa liblikatest ning saime ülevaate nende elutsüklist. Muuseumi teisel korrusel saime osa omanäolisest väljapanekust, mis tutvustas metsa kui üht suurimat väärtust tema kõikides aspektides ja vormides.

 

   Edasi algas juba see, milleks oldi kokku tuldud - aktiivne õppimine. Esimese koolitajana astus õpetajate ette Õnneliku Õppimise Saatkonna (Embassy of Education) tegevjuht ja asutaja Ott Ojamets, kelle teemaks oli „Õppijate võimete ja huvide kaasamine edukaks keeletunniks“. Vabas õhkkonnas, läbi avatud ning elava mõttevahetuse tutvusime uue   intrigeeriva keeleõppeprogrammi looja ideedega. Õppimisviis, mis on täielikult aja- ning kohapiirangutest vaba, vajaduspõhine, sisemisest motivatsioonist tulenev, õpilase õpistiili arvestav, eduelamust ja õhinat tekitav, on õppijat õnnelikuks tegev. Ojametsa eesmärk oli anda õpetajatele võtteid, kus õppijad saaksid olla aktiivses avastaja rollis, õpetaja aga nende suunaja. Karismaatiline esineja pani õpetajate silmad särama. Konverentsiruumi täitnud positiivse energialaengu keskel jagas raamatu „Esimene Meetod – KEELED. Õpi võõrkeeli nii, nagu sulle sobib“ autor kõikidele soovijatele autogrammiga eksemplare.

 

   Peale Sagadi restotani pakutud hõrku lõunasööki tutvustas PhD Ülle Rannut omaloodud uut eesti kirjanduse ja kultuuri sarja algajatele. Saime näpunäiteid, kuidas läbi uue kirjandussarja uusimmigrantidele lihtsal viisil edastada eesti kirjandust ja kultuuri   ning rikastada keeleõppijate sõnavara A1, A2, B1 ja B2 tasemel. Tutvusime sarja kahe esimese raamatuga, milleks olid E.Bornhöhe „Tasuja“ (A2) ning J.Smuuli „Suvitajad“ (B1). Sarja autor andis soovitusi, kuidas läbi adapteeritud eesti kirjandusteoste õpetada ja rikastada õppijate keelt.

 

   Esimene sisukas koolituspäev lõppes intrigeeriva mänguga Sagadi härrastemajas. „Jaga ja Valitse!“ ehk „Divide et Impera!“ ajaks avati suvekoolis osalejaile   Sagadi härrastemaja uks ning õpetajad pääsesid uhkesse häärberisse omapead liikuma. Mängu   eesmärgiks oli võimalus saada Sagadi uueks mõisaomanikuks. Nimelt plaanivat Sagadi mõisahärra aastateks reisile suunduda ning andvat seetõttu oma mõisa rendile. Mõisa rentnik valitakse välja konkursiga, milles tuleb täita erinevaid ülesandeid:   tunda tolleaegseid mõisavappe, lahendada mõisaköögi mõistatus, tunda mõisas korraldatud pidustusi, lahendada loogikaülesanne, heita pilk mõisa veinimaailma iseärasustele.   Selleks, et rentnikuks/võitjaks saada, pidid õpetajad lahendama kõik ülesanded, mille leidmiseks tuli liikuda meeskonnana mööda   suurt mõisahoonet. Lapseeast ammu välja kasvanud õpetajad olid ennastunustavalt haaratud lõbusasse mängu ning nautisid selle lustlikkust ilmse hasardiga. Võitja sai kingituse, millest ka kaotajad osa said. Pikk ning huvitav päev lõppes hämarusse mattunud valitsejamajas ühise koogilaua taga.

 

   Teine päev algas suursuguse   mõisapargi võimsate pärnapuude latvadest kostva mesilassumina saatel.   Peale Sagadi restorani päikselisel terrassil nauditud hommikusööki suunduti taas konverentsisaali, kus EKTKÕLi juhatuse liige Inguna Joandi jagas oma kogemust õpilaste ettevalmistamise kohta eesti keele kui teise keele riigieksamiks. Pikaaegse eksamitööde kontrollijana oskas   Joandi anda praktilisi soovitusi ning nõuandeid, kuidas parimal viisil õpilasi riigieksamiks ette valmistada. Läbi arutelu ja kogemuste vahetamise, praktiliste näidete väljatoomise ja analüüsimise saadi erinevaid keeleõpet toetavaid   soovitusi   ning õpilaste teadmisi kinnistavaid praktilisi võtteid.

 

   Järgmiseks esinejaks oli Kuressaare ametikooli metoodik ja Leisi keskkooli vastne direktor Riina Piterskihh, kelle teema kajastas veebipõhiseid õppevahendeid keeleõppes. Piterskihh   tutvustas slaidiesitluste tuntumaid meetodeid. Uuriti slaidiesitluse erinevaid võimalusi.   Praktilise töö käigus õppisid õpetajad ka ise looma ja kasutama videot, kui üht võimalikku keeleõppe vahendit. Arutleti veebipõhiste õppevahendite otstarbe ning mitmekülgsuse üle. Koolituselt saadi kaasa erinevaid linke, mida on võimalik kasutada õpilaste huvi suurendamiseks keeleõppe vastu.

 

   Koolituspäeva viimaseks esinejaks oli keeltekooli Sugesto õppejõud ning Loo keskkooli õpetaja Ebe Talpsepp, tänu kellele avastasime sugestiivõppe maailma. Talpsepp on aastaid õpetanud erineva kultuuri- ja keeletaustaga inimesi nii Eestis kui Soomes.   Oma teemat hästi valdav koolitaja suutis kiirelt ja enesekindlalt haarata tervet auditooriumi juba sugestiivõppe metoodika esimeste näidetega. Teatraalne, liikuv, emotsionaalne, vaba , lõbus ja toimiv – nii võiks kirjeldada sugestiivõppe tundi, mis meil kõigil läbi teha tuli. Talpsepp tutvustas paaris- ja rühmatöö võimalusi, mis rõõmu ja kergusega tõstsid õpetajad pika koolituspäeva lõpus toolidelt püsti ning panid nad aktiivselt osalema erinevates lõbusates,   kõnekeelt õpetavates misanstseenides.   Sugestopeedia puhul, nagu koolitaja rõhutas, ongi oluline positiivse meeleolu loomine ja pidev liikumine. Praktilised võtted ning uued   huvitavad materjalid võimalikeks tulevasteks sugestiivõppe tundideks rõõmustasid kõiki osalejaid. Rohkearvulised küsimused lektorile näitasid suurt huvi ja poolehoidu antud meetodi vastu.

 

   Vaimukalt sõnastatud, liikumapanev ning rõõmsameelne koolitus pani punkti selleaastasele EKTKÕLi suvekoolile. Sagadist lahkuti heatujulistena ning inspireerivate mõtetega.   Peagi algav uus kooliaasta pakub   suvekoolis osalenud õpetajatele võimaluse praktikas kasutada   saadud näiteid, huvitavaid ideid ja võtteid. Suvekooli mõte - pakkuda õpetajale inspiratsiooni ja panna ta liikuma ning looma, sai sajaprotsendiliselt täidetud

 

Lahkudes oli kõikide osalenute sooviks   jätkata suvekooli traditsiooni, kui suurepärast võimalust kohtuda tegusate kolleegidega ning suurepäraste lektoritega, kellelt ammutada inspireerivaid mõtteid ning huvitavaid ideid. Sest loov ja inspireeriv õpetaja ongi tulevikuõpetaja!

 VOLDIK

LIHTSUSTATUD LUGEMISTEKSTID