20.03.06 Koolitus Narva Kutseõppeasutuses

20. märtsil 2006 kell 12.00 toimub NARVA KUTSEÕPPEKESKUSES (Narva, Kalda tn 9)

Eesmärk : tutvustada olemasolevaid, uusi ja ilmuvaid eesti keele õppe materjale, õppekomplekte, sõnastikke.

Päevakord

12.00 – 12.10 Avasõna

12.10 – 12.30 E.Peterson.Õpetaja õppematerjalide kasutajana

12.30 – 12.50 M.Kitsnik. Korpusepõhisest keeleõppest

Kohvipaus (10 minutit)

13.00 – 13.30 M.Kitsnik. Avatud uksed: metoodiline kontseptsioon ning õpiku kasutamine

13.30 – 13.45 A.Krivan. Avatud uksed: töökogemusest eesti keele õpetamisel

14.45 – 15.10 I.Krall. Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi

15.10 – 15.30 H.Metslang. Keelehärm õpetaja töölaual

Lõuna (15.30 – 16.00)

16.00 – 16. 30 L.Valmis ja A.Valmis. Lihtne eesti keele grammatika ja Eesti keele harjutusvara

16.30 – 16.40 S.Jõgise. Eesti keel iseõppijale

16.40 – 17.00 R.Mägi. Koolisõnastikud

Registreerimine kohapeal. Koolituspäev on tasuta. Lõuna eest tasuvad osalejad ise.

Koolituspäeva organiseerimisele on kaasa aidanud Pille Eslon Tallinna Ülikooli üld-ja rakenduskeeleteaduse õppetoolist, Silva Tomingas TEA Kirjastusest, Ene Peterson Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidust ja Anne Krivan Narva Kutseõppekeskusest.

Kohtumiseni koolituspäeval Narva Kutseõppekeskuses 20. märtsil.

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018