Aastakoosoleku Töötuba nr3

Töötuba nr 3: Õpetaja – õppevara kasutaja ja koostaja

Töötoas nr 3 osales kõige rohkem õpetajaid: 24.

Probleem:

Õpetajad kurdavad õppematerjalide vähesuse üle, aga samas ei kasuta nad kõiki võimalusi (infopäevad, uute õppematerjalide esitlused), et õppekirjandusega kursis olla. Praegu ei saa küll rääkida metoodilise kirjanduse ja õpikute vähesusest (nt Phare eesti keele õppe programmi algatusel on aastatel 1991-2003 ilmunud rohkem kui 250 õppematerjali). Pigem viitab õpetajate rahulolematus õpikutega kooli raamatukogude töö puudustele ja sellele, et info uutest õppematerjalidest ja sellekohastest koolitustest ei jõua õpetajani. Infopäevadest piirkondlikes keskustes (sh koostöös kirjastustega organiseeritud infopäevadest) võtab osa tühine osa eesti keele õpetajatest. Õppematerjalide esitlusi, kohtumisi õpikute autoritega toimub ka väljaspool keskusi. Kõigil õpetajatel on kindlasti koostatud erinevaid õppematerjale (mis on ja jäävadki lauasahtlisse). Võimalusi õppematerjalide jagamiseks teiste õpetajatega, trükis avaldamiseks on, aga miks on üksikud õpetajad, kes kirjutavad artikleid (nt viimane REKKi konkurss), kes on osalejad õppematerjalide koostamisel (nt meie CD- kursusel osales tunduvalt rohkem õpetajaid, lõputööd kirjutas aga tunduvalt vähem õpetajaid). Koduleheküljel on võimalik avaldada oma õppematerjale, aga seni ei ole seda teinud ükski õpetaja (paar õpetajat on soovi ilmutanud, aga tegudeni ei ole jõutud). Küsimus ei ole kindlasti ajaressursis. Aega ei ole meil kellelgi palju. Milles on küsimus, kui jätame ajaressursi puudumise välja?

Tõstatatud küsimused:

I. Õppevara:

1. Missugune on õpetajate hinnang olemasolevale õppevarale?

2. Kas õpikuid on piisavalt?

3. Missugune on nende kvaliteet? Millega ei olda rahul? Milles on õpetajate arvates õpikute puudused? Millest on need tingitud? Missugust õpikut õpetajad ootavad? (Missugune oleks ideaalne õpik?)

4. Miks pole uued õpikud andnud loodetud tulemusi? Kas asi on õpetajas või õpikus või milleski muus?

5. Kas õppevara on õpetajale kättesaadav?

6. Mis aitaks õpetajal paremini orienteeruda õppevaras? Kas õpetajat on vaja selles kuidagi aidata? Kes seda võiks teha ja kuidas?

7. Kas kirjastuste poolt organiseeritavad uute õpikute kursused täidavad oma eesmärgi? Mida ootab õpetaja uue õpiku tutvustuselt?

II. Kooliraamatukogud:

1. Kas kooliraamatukogu saaks õpetajat kuidagi aidata? Kuidas?

2. Milles on kooliraamatukogude töö puudused?

3. Kuidas muuta raamatukogu ja õpetaja koostöö efektiivsemaks?

4. Miks ei jõua info õppematerjalide ja koolituste kohta õpetajani?

III. Õpetaja:

1. Miks ei taha õpetaja oma materjale teistega jagada?

2. Kas võimalusi oma materjalide avaldamiseks on liiga vähe?

3. Missugused oleksid parimad moodused üksteisele oma kogemust tutvustada? Või pole see vajalik?

4. Kuidas kogemuste jagamist tuleks organiseerida? Kes sellega peaks tegelema?

5. Millega seletada õpetajate passiivsust õppevara avaldamisel ja artiklite kirjutamisel?

6. Mis sunniks õpetajat seda tegema?

7. Kas õpetaja peab õppevarasse kriitiliselt suhtuma ja seda väga hoolega valima? Kas valikuvõimalus on üldse olemas? Kui kriitiliselt peaks õpetaja õppevarasse suhtuma ja kui teadlikult õppevara valima? Kas see annaks mingeid tulemusi?

8. Kas madalas keeleoskuses on süüdi õpikud või õpetajad?

9. Mida teha, et õpetajast saaks õppevara aktiivne kasutaja ja koostaja?

Ettepanekud:

1. Kõigi kooliastmete õpikud peavad olema vastavuses RÕKiga.

2. Vajalik on metoodikaalane koolitus.

3. Info õppematerjalidest ei jõua õpetajani.

4. Õpetaja kahtleb omakoostatud õppematerjalide kvaliteedis (ta vajab julgustamist), vaja oleks korraldada õppematerjalide koostamise koolitus.

5. Kool peab olema huvitatud aktiivsest õpetajast.

6. Õpetaja peab saama ka tasu oma loomingu eest.

Töötoa juhid: Leili Sägi - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., Pärnu Vene Gümnaasiumi eesti keele õpetaja, EKTKÕLi juhatuse liige                                                                                                            Ulvi Vilumets - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., Kohtla-Järve Järve vene Gümnaasiumi eesti keele õpetaja

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018