tagasiside
innove
tagasiside

 6. märtsil algav "Korrektne eesti keel igapäevases asjaajamises" on  veebipõhine täienduskoolituskursus, mille sihtrühmaks on kõik huvilised, kes soovivad parandada oma igapäevast kirjaoskust. Kursusel tuletatakse meelde eesti õigekirja aluseid, korratakse olulisemaid põhimõtteid ja reegleid ning keskendutakse keelenditele, mis sageli vigu põhjustavad. Eesmärgiks on arendada ja lihvida oskust kirjutada korrektses eesti keeles.

 Läbiviija: Krista Uibu

 Tule tuleta meelde eesti kirjakeele norminguid, arenda ja lihvi oskust kirjutada korrektses eesti keeles!

 Täpsem info ja registreerumine klikkides kursuse pealkirjal:

 Korrektne eesti keel igapäevases asjaajamises (e-kursus), 6. märts – 16. aprill 2017