Suvekool

EKTKÕL pidas suvekooli

18.-21.augustini kaikusid Pärnumaal Valgeranna mändide all neljakümne eesti keele kui teise keele õpetaja hääled. Reipad ning puhanud pedagoogid olid kogunenud suvelõpu traditsioonilisele ühisettevõtmisele, kus kolme päikselise päeva jooksul kuulati loenguid eelnevalt soovitud teemadel ning osaleti mitmesugustes meeskonnamängudes. Enim kursuslasi oli tulnud Ida – Virumaalt ja Tallinnast, kuna neisse paikadesse on koondunud kolmveerand kõigist Eestis vene üldhariduskoolides õppivatest lastest. Ka Harjumaa, Tartu, Pärnu ja Valga eesti keele õpetajate seas on õpihimulisi Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liidu liikmeid.

Suvekooli korraldajad Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskusest olid mõelnud eeskätt kaugemalt tulnuile, kes muidu naljalt Pärnusse ei satu. Giidi juhtimisel jalutati kuurortlinna südames, bussiga tuuritati läbi terve linn. Paaritunnise vaba aja jooksul õnnestus nii mõnelgi õpetajal leida tee Koidula muuseumi.

Teisel koolituspäeval palju mõtteainet pakkunud psühholoog Helve Saat rõhutas oma esinemises teemal „Uimastid ning uimastisõltuvuse ennetamine” ,et ei ole võimalik hoida noori uimastitele ligi pääsemast ega selle pahe levikut lõpetada. Kuid õpilasi tuleb teavitada sellest, mis on uimastid ja millised on nende kasutamisega seotud riskid. Väga oluline on anda noortele oskusi, kuidas käituda mitmesugustes uimastitega seotud olukordades ning kujundada nende hoiakuid uimastite tarbimise suhtes. Õpetaja ülesandeks jääb vastuoluliste sõnumite õhkkonnas selgituste andmine, suunamine, turvalise keskkonna loomine ning õpilaste toetamine. Ning oluline pole, mis ainet õpetaja annab – uimastiharidust ei tohi eraldada laialdasemast kontekstist.

Enese juhtimise võtmeküsimused on teema, milleta eriti hakkama ei saa, liiati veel õpetaja oma igapäevatöös. OÜ Inscape Balticu koolitajad Katrin Kaurit ja Imbi Viirok suutsid kogu päeva väldanud ülimalt vaheldusrikka ning tempoka tegevuse käigus veenda õpetajaid selles, et üks ja sama käitumine pole ühtviisi edukas igas olukorras ning et suur osa meie igapäevastest suhtlemisprobleemidest on tingitud just sellest, et meie käitumine ei vastanud antud olukorrale või partneri vajadustele.

Metoodika poole pealt tutvustasid kolleegidele eesti kirjanduse õpetamise sõlmprobleeme osalise eestikeelse aineõppe raames Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu esinaine, TTÜ Virumaa kolledzi lektor ning Virumaa tugikeskuse juhataja Ene Peterson, Tartu ja Lõuna-Eesti tugikeskuse juhataja, Tartu Annelinna Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Diana Joassoone ning allakirjutanu. Nii Tartu Annelinna Gümnaasiumis kui Pärnu Vene Gümnaasiumis saavad õpilased teadmisi eesti kirjandusest juba aastaid riigikeeles.

Ene Petersoni eestvedamisel arutati ühises vestlusringis EKTKÕL-i minevikku, olevikku ja tulevikku. Kõlama jäid sel arutelul positiivsed noodid. Liitu kuulub hetkel 120 õpetajat Eesti erinevatest regioonidest. EKTKÕL toetab kolme piirkondliku keskuse – Tallinna ja Harjumaa, Virumaa, Tartu ja Lõuna –Eesti – tegevust. Õppeaasta jooksul viiakse läbi mitmeid koolitus- ja infopäevi, õpetaja professionaalset arengut toetavaid koolitusi.Koostatakse ja levitatakse metoodilisi materjale. Liidul on oma tegevust kajastav uuenenud kodulehekülg.Soovi liiduga ühineda on avaldanud vene lasteaedade eesti keele õpetajad.

Kui iga toimekas päev Villa Andropoffis sai alguse õpetajaid ergutava aeroobikaga rannaliival, siis õhtupoolikud pakkusid mõnusat lõõgastavat vaheldust kogu päeva kestnud mõttetööle. Nii käidi tutvust tegemas golfimänguga ja uudistati Raja talu miniloomi. Mõnedki pedagoogid andsid lubaduse peagi koos oma õpilastega tallu ekskursioonile tulla, sedavõrd põnevad ja armsad tundusid neile seal nähtud isendid.

Õpetajate eriline tänu kuulub aga Pärnu Üksikjalaväepataljonile, sest tänu mahukale sõjaväetelgile ei jäädud lageda taeva alla loenguid kuulama vähemalt kahel päeval.

Nii möödusid vabariigi eesti keele kui teise keele õpetajate kaunid ja kasulikud päevad Pärnumaal. Lahku mindi uutest mõtetest laetuna ning teotahtelistena. Kohtumiseni järgmisel suvel!

Leili Sägi, EKTKÕL-i juhatuse liige,

Pärnu Vene Gümnaasiumi õpetaja - metoodik

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018