2009.A. Jaanuari uudised

8.jaanuaril 2009.aastal toimus võõrkeeleõpetajate organisatsioonide esindajate nõupidamine Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses. EKTKÕL-i juhatuse esimees Ene Peterson tutvustas võõrkeeleõpetajate katusorganisatsiooni loomise ideed ning eesmärke. Kümneliikmelise töörühma liikmed koostasid tegevuskava ja jaotasid omavahel ülesanded (nt põhikirja koostamine, täienduskoolituse organiseerimine) tegevuskava realiseerimiseks. Loe edasi

Mõtted liikusid aga juba kaugemale – millised ülesanded seisavad ees seoses ühinemisega nüüdiskeelte õpetajate rahvusvahelise liiduga FIPLV ja FIPLVi vanima Põhjamaade ja Balti regiooni organisatsiooniga NBR (Nordic-Baltic Region) . Põhjamaade ja Balti Regiooni kuuluvad LMS (Rootsi), LMS (Norra), STIL (Island), LALT (Läti) ja SUKOL (Soome). Leedu saab NBRi liikmeks lähitulevikus.

22. jaanuaril toimus samas kohas kohtumine Denis Cunninghamiga, kes oli aastatel 1998-2006 FIPLV-i president ja on praegu FIPLV-i peasekretär. Kohtumisel osalesid lisaks Eesti võõrkeeleõpetajate esindajatele ka HTMI-i keeleosakonna juhataja Jaak Viller ja nõunik Maie Soll. Kohtumisel kinnitas Denis Cunningham, et Eesti võõrkeelte õpetajaid ühendav organisatsioon on väga oodatud FIPLV-i ja NBR-i (Põhjamaade ja Balti Regiooni) liikmeks. Vt fotosid

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018