Interaktiivõpe ja nüüdiskirjandus Tartus

„Tule kohtu tuntud kirjanikuga! Suurepärane võimalus küsida, mida arvab Andrus Kivirähk tööst ja elust“ – nii oli kirjas reklaamplakatil, mis kutsus Tartu linna ja maakonna koolinoori ning nende õpetajaid nüüdiskirjanikuga kohtuma. Kohtumine kirjanik Andrus Kivirähkiga lõpetas 30. ja 31. oktoobril 2008 toimunud eesti keele ja kirjanduse nii eesti kui ka vene õppekeelega koolide õpetajate koolitusüritused. Mõlema oktoobrilõpu koolituspäeva märksõnadeks olid interaktiivõpe ja nüüdiskirjandus. Kõik üritused leidsid aset Tartu Kutsehariduskeskuse ruumides.

30. oktoobril toimus koolitus „Interaktiivõpe kirjanduse tunnis“, mis oli mõeldud 7.-12. klassi emakeele ja kirjanduse ning riigikeele õpetajatele. Koolitusel selgitati interaktiivõppe meetodi olemust ja toodi näiteid meetodi kasutamisest. Teemadeks olid aktiivõppe olemus ja võimalused, meetodeid kaasaegse luule käsitlemiseks (kaheosaline päevik jt), meetodeid draamatekstide käsitlemiseks (erinevad vaatenurgad jt) ja meetodeid proosatekstide käsitlemiseks (teemantluuletuse variandid jt). Koolituse praktilistes harjutustes rakendati interaktiivõppe meetodit Eesti nüüdiskirjanduse tekstikatkete näitel. Juhendajateks olid Avatud Meele Instituudi koolitajad Sirje Priks ja Mari-Mall Feldschmidt.

31. oktoobril toimus Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse ning Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu eestvedamisel Eesti nüüdiskirjanduse õppemetoodilist materjali "Eesti uusima aja kirjandus. Töölehtede kogumik gümnaasiumiõpilastele." tutvustav koolitus. Kui eelneva päeva koolitusel räägiti interaktiivõppe olemusest ja võimalustest, siis õppematerjali tutvustava koolituse eesmärgiks oli anda ülevaade konkreetsetest ülesannetest ja meetoditest ning tutvustada ühe õppemetoodilise kogumiku saamislugu. Päev algas kogunemisega Tartu KHK avarasse konverentsisaali, kus Leili Sägi, Pärnu Vene Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, ja Ulvi Müürsepp, Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskuse juhataja, tutvustasid publikule kogumiku saamislugu. Mõlema esineja sisukad ja isiklikul kogemusel põhinevad ettekanded pakkusid kuulajaile huvi ning andsid hea ülevaate sellest, kuidas valmib üks õppemetoodiline materjal, kuidas toimub igasugune vajalik koostöö, missugused on toimetamisega seotud mured ja rõõmud jpm. Pärast kosutavat kohvipausi Tartu KHK õpperestoranis suundusid koolitusest osavõtjad väiksematesse koolitusruumidesse. Koolitus jätkus töötubades. Töötubade juhendajad olid kogumiku ülesannete autorid: Annelii Juhkama (Tallinna Humanitaargümnaasiumi humanitaarsuuna õppejuht), Diana Joassoone (Tartu Annelinna Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja), Leili Sägi (Pärnu Vene Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja) ja Natali Happonen (Tartu KHK Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse ainesektsioonide projektijuht).

„Eesti uusima aja kirjandus. Töölehtede kogumik gümnaasiumiõpilastele" tunnistati koolitusel osalejate poolt vajalikuks, õpetajatele ja õpilastele huvipakkuvaks, kaasaegseks ja õpilaskeskseid õppemeetodeid toetavaks õppematerjaliks. Kogumiku ilmumist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium ning Integratsiooni Sihtasutus. Kogumik jaotati vene õppekeelega gümnaasiumidele tasuta. Soovijad saavad kasutada kogumikku elektrooniliselt http://www.meis.ee/est/raamatukogu/?view=view&ID=204

Reedese koolituspäeva lõpetas kohtumine kirjanik Andrus Kivirähkiga, katkend kelle näidendist „Helesinine vagun“ leidub eelpool nimetatud õppematerjalis. Kohtumisele olid kutsutud Tartu linna ja maakonna eesti keele ja kirjanduse õpetajad ning projekti „Klapid eest! Koolis“ raames 9.-12. klasside õpilased. Üritus toimus Tartu KHK konverentsisaalis. Huvilisi kogunes seitsmekümne ringis, enamus neist koolinoored. Kohtumine kirjanikuga kujunes dialoogiks. Meeldiv oli tõdeda, et õpilased olid valmistanud ette rohkesti küsimusi kirjaniku elust, loomingust, tööst ja seisukohtadest.

Kõiki kaaskorraldajaid ja osalejaid tänades,

Natali Happonen

ainesektsioonide projektijuht

Tartu KHK Info- ja Karjäärinõustamiskeskus

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018