Keeletalgutest tehti kokkuvõte

25.septembril tehti Eesti Teaduste Akadeemia saalis kokkuvõte keeletalgutest. Minister Tõnis Lukas kuulutas keeletalgud välja tänavu kevadel Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva ürituste raames. Keeletalgud olid suunatud eesti keele väärtustamisele ja keeletehnoloogia tutvustamisele. Huvilised saatsid talgutele ühtekokku 316 eesti keelele iseloomulikku ja kaunikõlalist lauset.

Keeletalgute lõpuüritusel kõnelesid minister Tõnis Lukas ja Eesti keelenõukogu esimees Birute Klaas. Ministri nõunik Toomas Liivamägi tutvustas DVD-d, mis anti välja Eesti Televisiooni abiga ning mille saavad ka kõik koolid. TTÜ foneetika ja kõnetehnoloogia labori juhataja Einar Meister aitas kuulajail paremini mõista kõnesünteesi. Viljandi C.R.Jakobsoni gümnaasiumi huvijuht Moonika Pärna koos õpilastega rääkis keeletalgutest nende koolis.

Olgu siinkohal veelkord ära toodud keeleteadlastest koosneva ning haridusministrit nõustava keelenõukogu poolt välja valitud kümme kaunimat eestikeelset lauset.

Üle oja mäele, läbi oru jõele.

Ema tuli koju.

Tilluke talleke tatsas tasasel pinnal.

Millal maksan memme vaeva.

Küll küllale liiga ei tee.

Kalli ema hella soojust jagub üle mitme põlve.

Mahlakas jõhvikas maitses soisel kaldal hää.

Ämber läks ümber.

Kuula, kulla külanaine – kuuled külla tulnud vaime.

Pöidlad pihku, pöialpoisid!

EKTKÕLi liikmetest osalesid pidulikul üritusel Evelin Müüripeal, Reet Kuldmets ja allakirjutanu.

Leili Sägi

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018