Metoodiline artiklikogumik

2006. aasta alguses ilmub järjekordne eesti keele kui võõrkeele metoodiline kogumik, mille peaeesmärk on toetada põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava, sh eesti keele kui teise keele ainekava rakendamist koolides. loe edasi

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018