tagasiside
innove
tagasiside

2006. aasta alguses ilmub järjekordne eesti keele kui võõrkeele metoodiline kogumik, mille peaeesmärk on toetada põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava, sh eesti keele kui teise keele ainekava rakendamist koolides. loe edasi