2007 Vihula suvekool

Iga-aastase EKTKÕL-i suvekooli toimumispaigaks oli seekord valitud Lahemaa rahvuspargi idaserval asuv, Palmse ja Sagadi mõisaansambli kõrval kolmas kohalik mõisaarhitektuuri näidis - Vihula mõis.

Kursuslaste saabumispäev, 14. august kujunes ligi 40-le erinevatest koolidest tulnud õpetajale üdini kultuurilooliseks. Üksteise järel külastati kaunilt restaureeritud Purtse linnust, Saka ja Kalvi mõisat ning Rakvere linnust. Põhjarannik on kant, mis Lõuna- või Edela-Eesti inimestele jääb ikkagi suht kaugeks, seda huvitavam oli järgnevate koolituspäevade õhtupoolikud veeta looduslikult ja ajalooliselt põnevas piirkonnas kohaliku reisijuhi Kristi Tamme taktikepi all.

Silva Sirge naeruteraapia koolitus esimesel õhtul vabastas kursuslased viimastestki pingetest ning pakkus rohkelt rõõmsaid elamusi. Nii ei häirinud kedagi äikesevihma tõttu kadunud elekter, mis jättis tilgatumaks veekraanid. Une-eelsed tunnid saigi veedetud küünlavalgel, aknatagust vihmakardinat valgustamas üksikud välgusähvatused.

Järgmisel päeval hakkas pihta õppetöö, kuna suvekooli põhieesmärk on õpetajate kultuuriloolise silmaringi laiendamise kõrval heaks õpetamiseks vajalike tarkuste pakkumine ning kogemuste vahetamine. Säravad lektorid Piret Kärtner ja Leelo Kingissepp suutsidki kaks päeva ohjata kuulajaid selliste põnevate teemadega nagu piltide ja muude visuaalsete vahendite kasutamine keeleõppes ja erisuguste viktoriinide korraldamine keeletunnis. Nad näitasid ka videolt keeletunde ameerika immigrantidele, just visuaalsete vahendite kasutamise aspektist. Õppurid pandi enamikke võtteid omal nahal läbi proovima, mis (nagu näiteks viktoriinid) tekitasid pedagoogide võistkondade vahel pingelisi seise.

Rööbiti Pireti ja Leelo koolitusega tegeles teise poolega kohalesõitnud rahvast grand old lady Ene Hion. Teemat Kultuuridevahelised erinevused on meie ajal vägagi vajalik tunda. Juba viis, kuidas lektor teema sissejuhatuses kursuslasi läbi kunsti ja sõnaseadmise oma isiklikku suhet Eestimaaga väljendama õhutas, oli eriline. Ka kuulajate tunnustavad sõnad igaühe esinemisviisi ja isiksuse kohta mõjusid tiivustavalt.

Käesoleva loo autoril oli võimalus tutvustada kolleegidele, kellest mitmed juba kas õpetavad eesti kirjandust või alustavad sellega käesoleval sügisel, praegu koostatavat lisaõppematerjali gümnaasiumiastmele pealkirjaga „Nüüdisaja eesti kirjandus“. Selle koostamisega tegeleb töörühm, kuhu kuuluvad veel Diana Joassoone, Natali Happonen ja Annelii Juhkama. Õppematerjalide kogumiku eesmärgiks on pakkuda õpilastele võimalusi eesti nüüdisaja kirjandusega tutvumiseks, anda neile tõdemus, et kirjandus on midagi põnevat ja veel tänapäevalgi eksisteerivat, suunata õpilasi omaalgatusliku lugemise teele. Tekstikatkendite juurde koostatud ülesanded harjutavad kasutama teatud strateegiaid, mida õpilased saavad rakendada ka edaspidises elus, kui on vaja iseseisvalt mõelda, otsustada, valikuid teha. Lisaõppematerjal peaks esialgsetel andmetel ilmuma järgmisel aastal.

Järgnevad kaks õhtut pakkusid kursuslastele taas kauneid elamusi. Jalutuskäigule romantilises Altja kalurikülas järgnes sõit Palmsesse, kus ajaloolises ümbruses vaadati R. Baskini lavastatud suvekomöödiat „Täiskuu“. Kahe vaatuse vaheajal sai jalutada loojuva päikese kiirtest valgustatud mõisapargis. Hilisõhtune ekskursioon Palmse moonakamajas viis aga mõtted vanade eestlaste elule-olule mõisaajal. Sagadi mõisas jagasid kohalikud tarmukad giidid kursuslased kolme rühma ning järgemööda käidi läbi metsamuuseum, dendropark ja uudistati looduskooli.

Märkamatult oligi saabunud suvekooli lõpupäev -17. august. Hommikupoolikul kuulasid õpetajad erilise huviga eesti keele spetsialisti Reili Argust, kes kõneles korrektsest eesti keelest ja uuendustest. Seejärel anti kätte suvekooli tunnistused. Kuid sellega polnud suvekool veel läbi. Bussiga suunduti Võsu lähedale Jaanioja tallu, väga omanäolisele Mamsli Mängumaale. Ettevõtlik peamamsel Janika Saar korraldab seal alates 1999. aastast laste loovuslaagreid ning viimased 3 aastat ka keelelaagreid muukeelsetele lastele.

Tundub, et suvekooli korraldajad pöörasid seekord lisaks köitvatele loengutele erilist tähelepanu õpetajate kultuuriloolise teadmistepagasi täiendamisele. Oleks tore, kui kõigil meie õpetajatel jaguks soovi ja eelkõige võimalusi nähtud paiku oma õpilastega külastada.

Tulvil energiat ja uusi kogemusi mindi lahku, et aasta pärast taas kohtuda mõnes kaunis Eestimaa paigas.

Leili Sägi
suvekoolis osalenu

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018