olümpiaadi tulemustest

Koolivaheajal toimus Tallinna Ülikoolis iga-aastane eesti keele kui teise keele olümpiaad. Seekordne olümpiaad oli pühendatud eesti kunstile. Eelvooru tööna pidid õpilased intervjueerima ühte eesti kunstnikku. Eelvooru tööde hulgast valiti välja 25 õnnelikku, kes esimesel päeval KUMU-s osalesid jutustuudios, mis viidi läbi otse kunsti keskel. Järgnes essee kirjutamine kunstiteose mälust. Pärast näitustega tutvumist vaadati KUMU auditooriumis kahetunnist ingliskeelset dokumentaalfilmi paapuate religioonist.

Teine võistluspäev algas suulise osaga, millele pärast puuviljapausi lisandus veel kirjalik töö.

Sel ajal, kui õpilased tutvusid ülikooliga, langetas õppejõududest koosnev zhürii otsuseid.

Autasustamistseremoonial paistsid silma liidu liikmete Diana Joassoone ja Leili Sägi õpilased. Mark Rüütel Annelinna Gümnaasiumist pälvis eriauhinna, 2 eriauhinda kumbki said Pärnu Vene Gümnaasiumi õpilased Artur Vetkas ja Tatjana Portnova. Lõppjärjestuses sai Artur Vetkas vabariigis esikoha, tema klassikaaslane Tatjana Portnova jäi teiseks.

Õnnesoovid juhendajatele!

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018